Мыс Раханиэми

Загрузка карты...
Карта, острова, проливы, заливы, бухты: Ладога, Карелия, Раханиэми, Куркиниэми, Жесусаарет, Ристиниэми, Уккониэми, Хаапаслахти, Корттеениэми, Антейнлахти, Хеполахти, Такалахти, Катаясаари, Лотсаарет, Кульвасалми, Ристисаарет, Сперанский, Хутсаарет, Ниванлахти, Саммалсари, Ниванлоудот, Хассинниэми.